Close
Ubezpieczenie utraty danych Cyber w LLoyd's Leadenhall Gorzów Wlkp.

Ubezpieczenie utraty danych Cyber

Ubezpieczenie utraty danych Cyber jednoznacznie kojarzy się z działalnością w przestrzeni wirtualnej. Ataki hakerskie, blokowanie dostępu do systemu, okupy hakerskie, ujawnienie danych osobowych (ustawa RODO) w przestrzeni elektroniczne. To wszystko oczywiście jest w zakresie ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych.

Dla kogo ubezpieczenie utraty danych Cyber?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wszelkich branż, z wyjątkiem podmiotów zajmujących się udostępnianiem mediów społecznościowych, materiałów pornograficznych, producentów oprogramowania komputerowego, dostawców Internetu, producentów lub serwisantów sprzętu elektronicznego i jego komponentów, centrów przetwarzania danych, podmiotów zajmujących się obsługą płatności osób trzecich lub windykacją należności osób trzecich.
Przykładowe docelowe branże to: szkoły i uczelnie wyższe, szpitale i przychodnie lekarskie, sieci sklepów handlowych, sklepy internetowe, kancelarie prawne i kancelarie innych usług profesjonalnych, przedsiębiorstwa produkcyjne (inne niż sprzętu elektronicznego), spółdzielnie, administratorzy nieruchomości, dealerzy samochodowi, zakłady usługowe, hotele itp.

Ryzyko Cyber-o co w nim chodzi?

Rozwój technologii zwłaszcza informatyzacja usług powoduje, że wiele obszarów biznesu przenosi się do świata cyfrowego i stają się od niego całkowicie zależne. W cyfrowej rzeczywistości istnieją zagrożenia, z którymi należy się liczyć nie mniej, niż z tymi znanymi ze świata realnego. Są one od tych drugich mniej intuicyjne, bardziej wyrafinowane, a przez to wręcz groźniejsze.

Najważniejsze z nich związane są z przetwarzaniem danych np. bezprawnym ich ujawnieniem, kradzieżą lub utratą oraz z dostępem do systemu informatycznego przez osoby nieuprawnione, w tym z Cyber wymuszeniami.

Dla każdej firmy źródłem tych zagrożeń mogą być osoby trzecie (np. hakerzy), jej dostawcy, kontrahenci, a także pracownicy. Szkody Cyber bywają wynikiem działań celowych, skutkiem niedbalstwa pracowników lub niedostatecznego zabezpieczenia systemu informatycznego i przechowywanych danych.

Gdy ryzyko Cyber zmaterializuję się, jego konsekwencje mogą przybrać oblicze:

  • Odszkodowawcze — zarówno w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób, których dane zostały naruszone, jak też odpowiedzialności administracyjnej (np. postępowanie za naruszenie przepisów RODO)
  • Ekonomiczne — obejmujące koszty obsługi incydentu informatycznego (informatyki śledczej, powiadomienia osób, których dane zostały naruszone, odtworzenie utraconych danych, wdrożenie właściwych zabezpieczeń itp.)
  • Reputacyjne — oznaczające utratę zaufania klientów i kontrahentów oraz konieczność pokrycia kosztów zarządzania marką i wizerunkiem firmy.

Polisa Cyber ma za zadanie ułatwić Ubezpieczonemu sfinansowanie kosztów i strat związanych z powyższymi obszarami.

Wzorem rozwiązań stosowanych od lat w USA polisa LLOYD’S Leadenhall Cyber ma charakter pakietowy i składa się z siedmiu sekcji ubezpieczeniowych, oznaczonych literami od A do G:

  1. Sekcja A: Odpowiedzialność cywilna za naruszenie prywatności.
  2. Sekcja B: Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie prywatności.
  3. Sekcja C: Koszty obsługi incydentu informatycznego.
  4. Sekcja D: Odpowiedzialność cywilna za naruszenie bezpieczeństwa informacji u osób trzecich.
  5. Sekcja E: Odpowiedzialność multimedialna.
  6. Sekcja F: Koszty Cyber-wymuszenia.
  7. Sekcja G: Koszty odtworzenia danych i utracony zysk.

Dodaj komentarz