Close
Ubezpieczenie GAP w Compensa Gorzów Wlkp.

Ubezpieczenie GAP-straty finansowej

Ubezpieczenie GAP to zabezpieczenie straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości Twojego pojazdu w czasie. W razie szkody GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową samochodu a jego aktualną ceną rynkową. Wysokość wypłaconego odszkodowania ułatwia zakup nowego samochodu tej samej klasy lub spłatę zobowiązania leasingowego/ kredytowego.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP może zostać zawarte jednocześnie z ubezpieczeniem AC w Compensie.

Ubezpieczenie GAP i jego rodzaje

  • Fakturowy — pokrywający różnicę pomiędzy wartością rzeczywistą rozbitego lub skradzionego auta a kwotą, jaka widnieje na fakturze jego zakupu. Jest to najdroższa forma takiej polisy, ale też najbezpieczniejsza.
  • Finansowy — pokrywający różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty na dzień wypłaty odszkodowania AC a kwotą odszkodowania z tytułu AC. Jest to najtańsza forma GAP.
  • Indeksowy – zapewnia wypłatę dodatkowego odszkodowania w wysokości ustalonego procentu od wartości auta. Najczęściej 20 do 30 proc. Jest to forma tańsza od GAP fakturowego, ale droższa od finansowego.

Przykład do czego potrzebne jest to ubezpieczenie

Firma X wzięła w leasing Mercedesa Sprintera o wartości 160 000 zł brutto przy niedużym, 10-procentowym wkładzie własnym. Po roku miał wypadek, w którego efekcie rzeczoznawca stwierdził szkodę całkowitą. Wrak samochodu sprzedano za 5 000 zł, a ubezpieczyciel wypłacił z AC 128 000 zł. Leasingodawca obliczył niespłaconą kwotę oraz koszty zamknięcia umowy leasingu przed czasem i zażądał od Michała spłaty brakujących 11 000 zł.

Przypadków takich, jak przedstawiona firma X, jest wiele i właśnie na wypadek takich zdarzeń istnieje GAP.

Wybierając ofertę GAP, zwróć również uwagę na maksymalną wartość odszkodowania, szczególnie gdy chcesz leasingować drogi samochód.

Na ubezpieczenie GAP decydują się najczęściej osoby, którym przydarzyła się szkoda całkowita lub kradzież w trakcie spłaty leasingu. Jednocześnie wraz ze wzrostem świadomości klientów coraz więcej osób wykupuje GAP-a dla „świętego spokoju”. Sporadycznie może się zdarzyć, że decydując się na ubezpieczenie GAP, dostaniesz leasing na lepszych warunkach.

Dodaj komentarz