Close
ubezpieczenie domu obowiązkowe przeglądy w Generali Gorzów.

Ubezpieczenie domu obowiązkowe przeglądy

Zima już się zbliża, a więc będzie to okres większej ilości pożarów i zaczadzeń. Warto wykupić ubezpieczenie domu a przy tym zwrócić uwagę na obowiązkowe przeglądy.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany do dbania o stan techniczny i do wykonywania okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa. Po przeprowadzonej kontroli musi zostać sporządzony protokół przez osobę do tego uprawnioną, należy pamiętać, aby przechowywać wszelkie dokumenty z przeglądów.

Niewykonanie w odpowiednim terminie przeglądów domu jednorodzinnego skutkuje w przypadku szkody możliwością odmowy przez ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania. Brak przeglądów technicznych nie będzie skutkować brakiem odszkodowania po szkodzie jedynie, jeśli nie miało to wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie domu a obowiązkowe przeglądy

Dom to dla wielu osób najważniejsza inwestycja w życiu. To miejsce, w którym spędzimy większość swojego życia. Aby czas w nim spędzony trwał bez żadnych problemów, powinieneś zadbać o jego zabezpieczenie. Dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa i własna dbałość o odpowiedni stan techniczny domu, to recepta na spokój i brak trosk związanych z Twoją nieruchomością.

Obowiązkowe przeglądy:

  • Sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej – co najmniej raz w roku
  • Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych – co najmniej raz w roku
  • Przegląd instalacji elektrycznej w zakresie sprawności połączeń. Przegląd zabezpieczeń środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji – raz na pięć lat
  • Sprawdzenie stanu technicznego kotłów – co najmniej raz na cztery lata
  • Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności obiektu budowlanego, estetyki tego obiektu  oraz jego otoczenia (w tym ścian zewnętrznych, balustrad, loggii i balkonów. Przegląd urządzeń zamocowanych do ścian i dachu, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych, instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku) – co najmniej raz na pięć lat

Podsumowując, ustawa obowiązuje i nie można się uchylać od jej wykonywania, ale tak naprawdę robimy to dla naszego bezpieczeństwa. Ciekawy produkt ubezpieczenia w wariancie All Risk posiada Generali.

Dodaj komentarz