Close
Ubezpieczenie biura nieruchomości. blog_05.09.2017

Ubezpieczenia dla biuro nieruchomości – wysokie kary!!!

Od 1 września 2017 pośrednik (biuro nieruchomości), zarządca nieruchomości oraz rzeczoznawca majątkowy zapłacą wysokie kary za brak ubezpieczenia OC (ubezpieczenia dla biuro nieruchomości) nawet do 40 tys., zł. W piątek bowiem wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami dotycząca tych trzech zawodów. To pierwsza taka zmiana od deregulacji tych zawodów sprzed kilku lat.

Bez OC umowa jest nieważna

Kara finansowa nie jest jedyną, jaka może spotkać nieubezpieczonych rzeczoznawców, pośredników czy zarządców nieruchomości. Jeśli w operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego lub umowie pośrednictwa nie będzie informacji o numerze ubezpieczenia OC, nazwy ubezpieczyciela oraz okresie obowiązywania polisy, będzie można uznać taki dokument za nieobowiązujący prawnie. Klient zyska możliwość wypowiedzenia takiej umowy w trybie natychmiastowym.

Korzyści z posiadania OC pośrednika

Każdy pośrednik nieruchomości zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością. Celem posiadania polisy OC jest zabezpieczeniem transakcji, klienta i pośrednika nieruchomości. W razie błędu pośrednika popełnionego przy świadczeniu usług klient może wystąpić bezpośrednio do firmy ubezpieczającej o wypłatę odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, zamiast dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, czasami przez wiele lat.

Co obejmuje OC biura nieruchomości?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem w okresie ubezpieczenia. UWAGA: tylko w związku z wykonywaniem zawodu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W przypadku gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami zatrudnia pracowników i wykonuje czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami przy pomocy innych osób, ubezpieczenie OC obejmuje również pracowników.

 

Dodaj komentarz