Close
Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego to pakiet ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych dla osób fizycznych (rolników) posiadających gospodarstwo rolne.

Ubezpieczenie przeznaczone jest szczególnie dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczyć swoje budynki, mienie ruchome, zwierzęta gospodarskie, pojazdy wolnobieżne, a także odpowiedzialność cywilną związaną z posiadaniem gospodarstwa rolnego i w życiu prywatnym.

Poradnik dla rolników

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Zgodnie z ustawą każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1 ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Posiadanie ubezpieczenia - korzyść czy strata?

Z jednej strony ustawa mówi o obowiązku, z drugiej strony nikt nie egzekwuje tego prawa. Kary za brak polis obowiązkowych wedle ustawy powinny nakładać jednostki samorządowe. Tym zależy jednak na utrzymaniu swojego elektoratu, więc sankcji na nieubezpieczonych rolników nie nakładają. Rolnicy z kolei są zadowoleni, bo nie płacą składki. Warto się jednak zastanowić, kto tak naprawdę traci, a kto zyskuje w tym przypadku. 

Na czym polega obowiązek?

Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nowo zakupione gospodarstwo powinno być tego samego dnia ubezpieczone. Obowiązkiem rolnika jest wykupienie ubezpieczenia OC i budynków rolniczych.  Firma ubezpieczeniowa natomiast ponosi odpowiedzialność pokrycie strat w ubezpieczonym majątku spowodowanych zdarzeniami objętymi zakresem polisy.

Odpowiedzialność cywilna rolnika

OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności. Trzeba tu pamiętać, że osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika. 

Kiedy nie działa OC rolnika?

Nie każdy posiadacz gospodarstwa wie, że OC rolnika nie działa w każdym przypadku. Jeżeli rolnik poza działalnością rolniczą prowadzi działalność agroturystyczną lub wykonuje usługi np. koszenia na cudzym polu, obowiązkowe OC rolnika nie działa. Wtedy rolnik powinien wykupić dodatkową dobrowolną polisę chroniącą jego odpowiedzialność cywilną związaną z tego typu usługami. 

Podsumowanie

Przy wznawianiu ubezpieczenia należy przemyśleć, czy zawarcie samego ubezpieczenia obowiązkowego, czy to OC rolnika, czy to budynków będzie wystarczające. Gospodarstwo rolne to bowiem nie tylko mury, ale również to, co znajduje się w środku: maszyny, urządzenia, zwierzęta, prywatne rzeczy rolnika – to wszystko stanowi wartość, która w przypadku szkody zamienia się w stratę materialną. Należy również pomyśleć o działalności, którą prowadzimy. Czy ogranicza się ona do prowadzenia gospodarstwa, czy też obejmuje usługi, bo w takim wypadku OC rolnika powinno się rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne.