Close
Ubezpieczenia nieruchomości

Są to dobrowolne ubezpieczenia, które pozwalają nam nie martwić się o nasze domymieszkania, budynki gospodarcze, domki letniskowe, magazynyhale. W zależności od zakresu ubezpieczenia i sumy możemy ubezpieczyć dorobek naszego życia od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem. Takie ubezpieczenie gwarantuje kompleksową ochronę posiadanego majątku, a także osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Szkoda może polegać na uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty należących do innej osoby składników majątku, lub spowodowaniu u innej osoby śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie i inne świadczenia osobie poszkodowanej wypłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Tym sposobem chroniony jest interes nie tylko nasz, ale przede wszystkim osoby przez nas poszkodowanej.

Co może obejmować ubezpieczenie:

Od tzw. zdarzeń losowych

np. ognia, powodzi i innych zdarzeń (mamy 18 zdarzeń losowych: ogień, piorun, dym i sadza, opady, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego)

Przepięcia

np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sterownika w piecu centralnego ogrzewania, gdy nagły wzrost napięcia w sieci

Wielu innych nietypowych zdarzeń takich jak:

Zniszczenie wełny mineralnej w dachu przez kuny, przewrócenie się sąsiedniego budynku, ogrodzenia lub rusztowania na dom, pokrycie elewacji, drzwi, okien domu graffiti, zniszczenie elewacji domu lub ogrodzenia przez zwierzęta leśne.
Akcji ratowniczej

np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu

Dewastacji

np. gdy ktoś umyślnie rzuci kamieniem w okno domu, wybijając szybę

Usługi assistance

Dzięki niemu wezwiemy i opłacimy np.: hydraulika, jeżeli pęknie rura w Twojej łazience lub kuchni, szklarza, jeżeli ktoś wybije Ci szybę, ślusarza, jeżeli zepsuje Ci się zamek w drzwiach wejściowych.