Close
Ubezpieczenie dla firm

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma ryzykami. Brak odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej może narazić na poważne straty finansowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientom biznesowym, którzy oczekują kompleksowego zabezpieczenia na wypadek ryzyka różnego rodzaju, oferujemy ubezpieczenia dla firm, dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających posiadaczy firm.

ubezpieczenie komunikacyjne Gorzów Woźniak 1

Możliwości ubezpieczenia Twojej firmy

W skład ubezpieczenia firmy wchodzą następujące ryzyka:

Ubezpieczenie od żywiołów

Ubezpieczenie mienia od ognia oraz od innych żywiołów takich jak zalania, ulewne deszcze, powodzie itp.

Ubezpieczenie od kradzieży

Przedmiotem ubezpieczenie jest mienie ruchome firmy, wyposażenie oraz gotówka.

Ubezpieczenie OC spedytora

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za nienależyte wykonanie czynności spedycyjnych.

Ubezpieczenie floty samochodowej

Pakiety to idealne rozwiązanie dla wymagających Klientów chcących ubezpieczyć wiele produktów.

Ubezpieczenie D&O (OC członków zarządu)

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką, spółdzielnią, wspólnotą mieszkaniową, fundacją, stowarzyszeniem oraz innymi typami podmiotów.

Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju mienie i towary przewożone w granicach Polski.

Ubezpieczenie OC działalności (zawodowe)

Gwarancja ubezpieczeniowa to korzystna forma zabezpieczenia dla firmy. Jest to rodzaj ubezpieczenia finansowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które zamiast blokować swoje fundusze na rachunku bankowym na rzecz beneficjenta kontraktu, wolą zapłacić składkę za poręczenie przez dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie NNW pracowników

Dzięki temu ubezpieczeniu osoba Ubezpieczona lub osoba Uprawniona z umowy ubezpieczenia może otrzymać środki finansowe w związku z różnymi konsekwencjami, jakie może przynieść nieszczęśliwy wypadek.

Ubezpieczenie Cyber

Nowoczesne rozwiązania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub danych, naruszenie prywatności (GIODO i RODO)