Close
ubezpieczenie domu obowiązkowe przeglądy w Generali Gorzów.

Ubezpieczenie domu obowiązkowe przeglądy

Zima już się zbliża, a więc będzie to okres większej ilości pożarów i zaczadzeń. Warto wykupić ubezpieczenie domu a przy tym zwrócić uwagę na obowiązkowe przeglądy. Każdy właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany do dbania o stan techniczny i do wykonywania okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa. Po przeprowadzonej kontroli musi zostać sporządzony protokół przez osobę do tego uprawnioną, […]

Read More
ubezpieczenie majątkowe w firmie Gothaer

Ubezpieczenie majątkowe

Mieszkanie lub dom są szczególnymi składnikami majątku każdej osoby. Z nimi wiąże się szczególne poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia nam ubezpieczenie majątkowe. Co to jest ubezpieczenie majątkowe i jakie ich rodzaje można znaleźć w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych? Ustawa o działalności ubezpieczeniowej rozróżnia dwa rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenie majątkowe. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenie […]

Read More
ubezpieczenie nieruchomości blog_11.09.2017

Ubezpieczenie mieszkania domu a kominiarz!!!

Według różnych szacunków ok. 40 proc. domów i mieszkań w Polsce nie jest ubezpieczonych. Właściciele, którzy wykupili polisę ubezpieczenie mieszkania domu, mogą nie dostać odszkodowania, jeśli nie spełnią wymagań określonych w warunkach ubezpieczenia. Generalna zasada jest taka, że klient ma obowiązek zapobiegać szkodzie i należycie troszczyć się o to, żeby do niej nie doszło. Domy […]

Read More