Close
Ubezpieczenie rolnika w firmie ubezpieczeniowej Gothaer.

Ubezpieczenie rolnika

Ubezpieczenie rolnika daje możliwość uzyskania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody, czasami utratę całego Twojego dorobku. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz gminy. Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika Każdy właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia […]

Read More