Close
ubezpieczenie majątkowe w firmie Gothaer

Ubezpieczenie majątkowe

Mieszkanie lub dom są szczególnymi składnikami majątku każdej osoby. Z nimi wiąże się szczególne poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia nam ubezpieczenie majątkowe. Co to jest ubezpieczenie majątkowe i jakie ich rodzaje można znaleźć w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych? Ustawa o działalności ubezpieczeniowej rozróżnia dwa rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenie majątkowe. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie mienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności […]

Read More