Close
Pracownicze Plany Kapitałowe Gorzów to możliwość długoterminowego gromadzenia kapitału dzięki firmie Allianz.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zadebiutują w firmach już niebawem. W tym roku konieczność uruchomienia PPK dotyczy największych przedsiębiorstw – zatrudniających ponad 250 pracowników. PPK to też szereg nowych obowiązków o różnym charakterze: prawnym, administracyjnym i informacyjnym, na których spełnienie pracodawca musi być odpowiednio przygotowany.

Co to jest Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to wspierany przez Państwo system długoterminowego oszczędzania, głównie na cele emerytalne, choć można w zasadzie odkładać w nim pieniądze na dowolny cel. System jest powszechny i dobrowolny. Udział w Pracowniczym Planie Kapitałowym musi być zapewniony przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do ZUS (czyli nie tylko zatrudnioną na umowę o pracę, ale też np. na umowę-zlecenie lub umowę agencyjną).

Harmonogram przystępowania firm do PPK

  • Zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) – 1 lipca 2019;
  • Od 50 do 249 osób (2 mln) – 1 stycznia 2020;
  • Od 20 do 49 osób (1,1 mln) – 1 lipca 2020;
  • Pozostali (5,1 mln) – 1 stycznia 2021;

Zalety dla Pracodawcy:

Ustawa o PPK przewiduje zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze składek na ubezpieczenie społecznej (ZUS) od składek wnoszonych do PPK oraz zaliczenie tych składek do kosztów uzyskania przychodu.

PPK – obowiązki pracodawcy

1.

Przede wszystkim ideą stojąca za wdrożeniem pracowniczych planów kapitałowych było zwiększenie stopy oszczędności Polaków i poprawienie sytuacji materialnej na emeryturze. Pracownik wspólnie z pracodawcą i z udziałem środków z Funduszu Pracy będzie mógł odkładać pieniądze z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. W teorii brzmi to zachęcająco, ale niestety widmo OFE ciągnące się za jakimikolwiek zmianami w systemie emerytalnym zniechęca bardzo dużo osób. Jednak w odróżnieniu od OFE uczestnik PPK ma dużo więcej praw.

2.

W otwartych funduszach emerytalnych uczestnictwo było obowiązkowe, a w PPK nie. Każdy pracownik może zrezygnować z PPK, ale będzie musiał złożyć odpowiednią deklarację swojemu pracodawcy – deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat. Pracodawca będzie musiał tę informację przekazać wybranej instytucji finansowej i zarchiwizować dokument. Będzie też musiał pamiętać o ponownym odprowadzeniu składek po 4 latach za tego pracownika.

3.

Pracownik nie musi czekać 4 lat, żeby ponownie zapisać się do PPK. Może złożyć swojemu pracodawcy odpowiednią dyspozycję – deklarację dokonywania wpłat do programu – i znowu zacząć oszczędzać. Pracodawca będzie również zobowiązany do przyjęcia wniosku pracownika o dokonywanie wpłat dodatkowych. Uczestnik PPK sfinansuje ze swojego wynagrodzenia 2% wpłaty podstawowej. Może jednocześnie zwiększyć ją do 2% o wpłatę dodatkową, czyli łącznie do PPK przekaże 4%. Pracodawca w tej sytuacji nie będzie jednak zobowiązany zwiększyć swojej wpłaty podstawowej. To do pracodawcy należy decyzja, czy chce od siebie przekazać na PPK pracownika dodatkowe środki.

4.

Wpłata finansowana przez pracownika może być zmniejszona. Każdy, kto w ciągu miesiąca zarobił nie więcej niż 120% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia, może obniżyć swoją wpłatę podstawową do 0,5%. Dlatego odpowiedni wniosek – deklarację o obniżenie wpłaty podstawowej musi złożyć swojemu pracodawcy. Pracownik, który zdecyduje się na przywrócenie wpłaty podstawowej do 2%, składa takie oświadczenie pracodawcy.

Do PPK automatycznie zostanie zapisany każdy uprawniony do 55 roku życia. Po 55. Roku życia, lecz nie później niż do 70 roku życia, pracownik może zapisać się do PPK poprzez złożenie wniosku do pracodawcy. Po 70. roku życia nie można zostać uczestnikiem PPK.

 PPK — pełne wsparcie TFI Allianz

  • Pełne wsparcie na każdym etapie wprowadzania Planu, pomoc przy tworzeniu materiałów informacyjnych oraz udział przedstawicieli TFI w spotkaniach z pracownikami;
  • Narzędzia ułatwiające obsługę Planu po stronie pracodawcy, m.in. elastyczny system operacyjny;
  • Narzędzia ułatwiające obsługę Planu po stronie pracodawcy, m.in. elastyczny system operacyjny;
  • Systematyczne przekazywanie pracodawcy informacji na temat PPK, rynków kapitałowych oraz wyników funduszy;

Dodaj komentarz