Close
Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW InterRisk Gorzów

Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW

Nikt na co dzień nie myśli, jak wiele niebezpieczeństw czyha na nas każdego dnia. Zazwyczaj przypominamy sobie o tym dopiero wtedy, gdy kogoś z naszych bliskich spotka coś złego lub w telewizji głośno jest na temat jakiegoś ogromnego wypadku. Ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW to ubezpieczenie, które zapewnia finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała, które powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonej osoby.

Co obejmuje ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW?

W wypadku, który powstał w związku z ruchem pojazdów, ubezpieczenie pokrywa w szczególności uszczerbek na zdrowiu spowodowany podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, podczas przebywania w aucie w czasie zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, podczas załadunku lub rozładunku przyczepy bezpośrednio zespolonej z autem. Ubezpieczenie NNW obejmuje również wypadki powstałe niezależnie od nas np. udar mózgu, zawał serca, następstwa wypadków podczas uprawiania sportu, trwały uszczerbek na zdrowiu (całkowite lub częściowe inwalidztwo) i pobyt w szpitalu. Polisa ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW również może obejmować:

 • świadczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zwrot kosztów transportu zwłok,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • świadczenia zasiłkowe liczone za każdy dzień niezdolności do nauki,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • diety szpitalne,
 • refundacje kosztów leczenia za granicami kraju, czy też rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

Lepiej zapobiegać

Wielu z nas z pewnością słyszało o wypadkach w swoim otoczeniu: spotykają naszych kolegów z pracy, znajomych, krewnych, czasem naszych bliskich. Wszystkie te sytuacje bardzo się od siebie różnią. Nie ma dwóch takich samych wypadków samochodowych, podobnie jak w jednym wypadku samochodowym pasażerowie odnoszą zupełnie różne obrażenia. Nikt z nas nie przewidzi jaki rodzaj leczenia będzie nam potrzebny. Nasza sytuacja finansowa może różnie w życiu się ułożyć, ale dzięki polisie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, będziemy dobrze przygotowani. Dobrze jest dokładnie sprawdzić, nawet przy użyciu internetu dostępne oferty oraz ich zakres. Należy dokładnie przeczytać, w jakich sytuacjach zostają wypłacone świadczenia a których wypadków one mogą nie obejmować. Im szersza ochrona, tym lepiej. Naprawdę dobrze jest wybiegać w przyszłość, ponieważ nasze zdrowie jest bardzo cenne.

Ile kosztuje ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW ?

Przykładowe ceny polisy NNW mężczyzna 45 lat w InterRisk składka na 1 rok:

 • kwota ubezpieczenia 10 000 zł składka 50 zł,
 • kwota ubezpieczenia 50 000 zł składka 250 zł,
 • kwota ubezpieczenia 100 000 zł składka 500 zł,
 • kwota ubezpieczenia 1 000 000 zł składka 5000 zł,

Dodaj komentarz